Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Rakentamisvaiheen kosteusmittaukset

Rakentamisvaiheen kosteudenhallinta

 
Rakentamisaikainen kosteuden seuranta on tärkeä osa rakentamisessa. Oikein suunniteltu ja toteutettu kosteudenhallintasuunnitelma antaa lähtökohdan rakentamisaikataulujen, työmaan kosteudenhallinnan ja kuivatuksen suunnitteluun.

 

Useimmilla rakennuksilla betonin kuivuminen tahdistaa sisävalmistumisvaihetta merkittävästi vaikuttaen koko rakentamisaikatauluun. Jos betonin kuivumisen aiheuttamia vaatimuksia ei oteta ajoissa huomioon, seurauksena voi olla aikataulun viivästyminen tai pahimmassa tapauksessa liian märän rakenteen päällystämisestä aiheutuva kosteusvaurio.

 

 

 
 
 

Kuivumisen arviointi

Kuivumisaika-arvio voidaan laatia yleisimmille betonirakenteille, kun rakenneratkaisu ja tavoitetaso on tiedossa.

Kuivumisaika-arviota voidaan verrata suunniteltuun tavoiteaikatauluun. Mikäli rakenteiden arvioitu kuivumisaika muodostuu aikataulussa varattua kuivumisaikaa pitemmäksi, valitaan menettelytavat aikataulussa pysymiseksi.

 

Kuivumisaika-arvioiden perusteella voidaan myös määrittää minkälaiset olosuhteet kohteeseen tulee luoda,jotta kuivuminen tapahtuisi tavoiteaikataulun puitteissa.

 

HUOM! Kuivumisaika-arvio on suuntaa antava, todellinen varmuus rakenteen riittävästä kuivumisesta saadaan vain mittaamalla kosteus (suhteellisen kosteuden mittaus).

 

Pintakosteusmittausten (pintakosteusmittari) perusteella ei tule

  • määrittää betonirakenteiden kuivatustarvetta

  • tehdä betonirakenteiden päällystettävyyspäätöksiä

 

Rakentamisvaiheen kosteudenhallinta ja mittaukset

Rakentamisvaiheen kosteudentarkkailun tarkoituksena on estää kosteusvaurioiden synty, hyvin suunnitellun ja toteutetun kosteudenhallinnan avulla saadaan edellytykset sille, että rakenteet kuivuvat tavoite kosteustilaansa ilman turhia aikatauluviivästyksiä samalla sekä rakenteiden kuivatustarve ja materiaalihukka pienenevät.

Kosteudenhallintasuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen, materiaalien kosteudensietokykyyn, kuivatustarpeeseen sekä kosteusteknisesti kriittisten rakenneosien toteuttamiseen.

Kosteudenhallinta jakaantuu pääosin ennakkosuunnitteluun,työmaan toimenpiteisiin, dokumentointiin ja valvontaan.Suunnitelmat laaditaan yksilöllisesti kullekin työmaalle.
 

Rakentamisvaiheen kosteusmittaukset

Rakennustyömaalle laaditaan ennakkoon kosteusmittaussuunnitelma, josta käy ilmi mittausmenetelmä ja laitteet, mittausten aikataulu, laajuus sekä mittauspisteiden sijainti.

Sisäilman lämpötila-ja kosteusmittausten tulosten avulla seurataan tuleeko kohteen lämpötilaa nostaa tai laskea sekä onko ilmanvaihto riittävä rakenteiden kuivumisen kannalta.

Rakenteista tehtävien seurantamittausten avulla todetaan rakenteiden kuivuminen edistymistä suunnitellussa aikataulussa. Mikäli mittaustulokset osoittavat että kuivumista ei ole tapahtunut suunnittellun mukaisesti lisäkuivatustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä ilman aikatauluviivästyksiä.

Mittausten perusteella voidaan selvittää ja arvioida, onko rakenteessa ylimääräistä kosteutta, ja onko kosteuslukemat kriittisen korkeita rakenteen toiminnan kannalta. Näillä toimenpiteillä voidaan ehkäistä kosteus ja homevaurioita jotka aiheutuvat liiallisen kosteuden jäämisestä rakenteisiin.

 

Betonin pinnoitettavuusmittaukset

Ennen betonin pinnoitustyöhön ryhtymistä, alustamateriaalin suhteellinen kosteus tulee selvittää Rh mittauksin,jotta voidaan varmistua siitä että alustan kosteusjakautuma on materiaalin/kiinnitysaineiden kosteudensietokyvyn kannalta oikea. Rh mittauksilla varmistetetaan myös se että kosteus on tasolla, joka ei myöhemmin aiheuta materiaalien vaurioitumista.

Pintakosteudentunnistin (pintakosteusmittari) ei sovellu pinnoitettavuusmittauksiin,eikä sen antamia lukemia tule käyttää pinnoitettavuuspäätöksen tekemiseen.
 

Kysy tarjous mittauksista  →tarjouspyyntö