Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Rakennusten lämpökuvaus

Eurofins Expert Services Oy:n (entinen VTT Expert Services Oy) ja ITC Sertifioitua lämpökuvausta

 

Lämpökuvaus on ainutlaatuinen ainetta rikkomaton tarkastus ja tutkimusmenetelmä.Lämpökuvauksella voidaan selvittää rakennuksesta monentyyppisiä asioita pintaa syvemmältä, esim ilma ja lämpövuotoja, rakenteiden lämpöfysikaalista toimintaa.Lämmöneristyskerroksien toimivuutta ja rakenteellista tiiviyttä, tietyin edellytyksin kosteusvaurioita, sekä monenlaisia talotekniikan vikoja ja puutteita joiden havaitseminen muutoin on aikaavievää tai jopa mahdotonta

 

 

 

Lämpökuvauksen yhteydessä mitataan mm, lämpötilat, paine -ero vaipan yli, suhteelliset kosteudet sisältä ja ulkoa, sekä muita tarvittavia tukimittauksia.Niiden avulla voidaan selvittää mm, sisäilman laatua ilmanvaihdon toimivuutta ja mahdollisia muita asumisterveyttä ja viihtyvyyttä huonontavia ongelmia.

 

Lämpökuvauksella saadaan luotettavaa tietoa rakennuksen lämpöteknisestä toimivuudesta ja kunnosta

Lämpökuvaus kertoo luotettavasti ja varmasti erilaiset rakennetekniset puutteet ja viat, sekä LVI tekniikan tutkimisessa se on erittäin käyttökelpoinen menetelmä.

  • eristeiden puuttuminen ja eristevirheet

  • höyrynsulun tai ilmansulun puutteet ja vuotokohdat

  • ilmavuodot sisätiloista rakenteisiin

  • ilmavuodot ulkoa rakenteisiin

  • ilmavuodot sisätiloihin joista epäillään tulevan epäpuhtauksia sisätiloihin (mikrobit,kuidut)

  • laajat kylmät sisäpinnat/ilmavuodot jotka voivat aiheuttaa vetoa

  • kylmäsillat (tietyin edellytyksin, vaatii korkeatasoisen lämpökameran ja kokeneen lämpökuvaajan)

  • kosteusvauriot (tietyin edellytyksin, vaatii aina kokeneen lämpökuvaajan)

Lämpövuodoissa sisätiloista ulospäin on aina kosteusvaurioriski, kun lämmin ja kostea sisäilma vuotaa rakenteisiin.Ilmavuodot vaikuttavat energiatalouteen sitä huonontavasti.Ilmavuodot alentavat asumisviihtyvyyttä kun kylmää ilmaa virtaa sisälle, laajat kylmät pinnat aiheuttavat säteilyvetoa.Lämpökuvauksella voidaan paikallistaa nämä ongelmat nopeasti ja edullisesti.

 

Kiinteistötekniikan tutkiminen

Lämpökamerakuvaus on erinomainen menetelmä kiinteistötekniikan tutkimiseen.Sillä voidaan nopeasti tutkia monenlaisia vikoja ja puutteita.

 

• lämpöpattereiden toiminta  

   - tukokset - termostaattien toiminta -virtaussuunnat

•kiertovesipumput          •lämmönvaihtimet             •IV-laitteet- moottorien toiminta

- kiertovesipumppujen kunto        -tukkeumat,toiminta           - kunto, laakeriviat

 

 

•lattialämmitys

 - kaapeleiden, putkien sijainti

 - toimivuus

 - vuodot    

 

 

  

Uusien rakennusten laadunvarmistuskuvaukset

Lämpökuvaus on yksi tärkeimmistä rakentamisvaiheen aikaisista laadunvarmistusmittauksista.
 
Rakenteiden lämpötekninen toimivuus tarkastetaan rakennustyön aikana ja kun rakennus on saatu valmiiksi.
 
Suoritettu kuvaus antaa luotettavan tiedon rakenteiden lämpöteknisestä laadusta ja toimivuudesta,ja siitä täyttävätkö rakenteet niille asetetut vaatimukset lämmöneristävyyden ja tiiviyden suhteenjolloin rakennuksen vaippa on tiivis ja toimii oikein.
 
Rakentamisaikainen lämpökuvaus kertoo selkeästi työvirheet ja asennusten puutteet, lämpökuvaus suoritetaan siinä vaiheessa, kun rakennus on saatu ilmatiiviiksi eli ennen pintaverhouksien asennusta, jolloin mahdollisiin puutteisiin ja vikoihin voidaan puuttua hyvissä ajoin, säästäen kustannuksia ja aikaa.
 
Valmiin rakennuksen lämpökuvaus antaa luotettavan ja puolueettoman tiedon laadusta. Lämpökuvauksella voidaan todentaa laatu kaikille osapuolille.  Lämpökamerakalustomme täyttää laadunvarmistuskuvauksiin asetetut vaatimukset.
 
Ikkuna ja oviasennukset                                                                 

Ikkunaremonttien tarvekartoitus ja asennustyön laadunvarmistus.                                                                                   

Lämpökuvaamalla voidaan todeta ikkuna-asennuksien laatu.

 

Peruskorjauskohteiden remonttitarpeiden kartoitus ja laadunvarmistus

Ennen peruskorjauksen tai lisälämmöneristystyön aloittamista, kannattaa tarkastaa missä laajuudessa remontti on järkevää toteuttaa.

 

Lämpökuvaustasot

 

Taso 1.  Rakennuksen ulkoseinien lämpökuvaus sisä- ja ulkopuolelta lämpökuvaustulosteineen ilman laajempaa kirjallista lausuntoa.(sisältää ulkoseinien sekä välipohjan, ja alapohjan liittymäkohdat.Myös ikkunat ja muut läpiviennit

 

Taso 2. Koko rakennuksen lämpöteknisen toiminnan tarkastus ja kirjallinen raportointi

 

Taso 3. Laaja lämpöteknisen toimivuuden selvittäminen, tarkasteltuna sisäilmasto-olosuhteiden ja kosteusvaurioiden kannalta, sisältäen myös muita tarvittavia mittauksia.

 

Taso 4. Jokin muu sen mukaisesti mitä halutaan tutkia selvittää, esim yksittäiset rakenneosat.

 

Lämpökuvausten tulosten tulkinta ja raportointi

Lämpökuvausten tulkinta perustuu seuraaviin säädöksiin:

 

  • Ympäristöministeriön rakennusmääräyskokoelman osiin C3,C4,D2,D3

  • Sosiaali ja Terveysministeriön asumisterveysasetukseen

  • LVI 05-10235 ohjeeseen

 

Vikojen luokittelussa käytetään lämpötilaindeksiä TI jonka mukaisesti saadaan korjaussuositusluokitus joka on jaettu neljään eri luokkaan. Lämpötilaindeksin käyttö mahdollistaa kuvausten suorituksen ja niiden tulosten tulkinnan hyvin erilaisissa lämpötilaolosuhteissa.

 

Lämpökuvauksesta laaditaan vaatimusten mukainen raportti joka sisältää  tarkasteluja kohteen lämpöteknisestä kokonaisuudesta ja siinä esitetään vikaluokitus ja korjausehdotus sekä muita mahdollisia jatkotoimenpide- ehdotuksia.

 

Rakennusten lämpökuvaus voidaan suorittaa  kun se suoritetaan vähintään resoluutiotasoa 700000  pikselin tai sitä paremmalla lämpökameralla ja jonka, lämpökameran herkkyys (NETD = Noise Equivalent Temperature difference ) on 0.03° astetta tai parempi, riittää sisä ja ulkoilman lämpötilaeroksi 10°C. Lämpökuvauskalustomme täyttää  edellämainitut vaatimukset, joten
 voimme tarjota tarkkaa ja laadukasta lämpökuvausta.

 

Kun tarvitset asiantuntevaa lämpökuvausta kysy tarjous!