Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 Kosteusmittaus, kosteusmittaus oulu

Kosteusmittaus Raahe, Kosteusmittaus Oulu, Kosteusmittaus Kempele, Kosteusmittaus Oulunsalo, Kosteusmittaus Liminka, Kosteusmittaus Pyhäjoki. Kosteusmittaus Kalajoki, Kosteuskartoitus,Vihanti, Ylivieska, Hailuoto, Suomussalmi,,Muhos,Ii,Tyrnävä,Sievi,Oulunsalo,Kalajoki,Kempele,Himanka,Toholampi,Kannus,Hailuoto,Kiiminki,Lumijoki,Liminka,Haukipudas,Oulainen,Nivala,Haapavesi,Kärsämäki,Pyhäjärvi,Pudasjärvi,PyhäjokiSiikajoki,ReisjärviKosteuskartoitus, Kosteuskartoitukset,Ii,Siikalatva,Utajärvi,Alavieska,Pyhäntä,Merijärvi,Pulkkila, Piippola, Pyhäntä.

 

Kosteusmittaus Oulu

 

Eurofins Expert Services Oy:n sertifioimaa kosteusmittausta

Suoritamme rakenteiden kosteusmittaus ja kosteuskartoituspalvelua monipuolisesti, suorituskykyisellä ja uudenaikaisimmilla mittalaitteilla Eurofins sertifioidusti.

 

Kosteusmittauspalvelumme

- Rakenteiden kosteusmittaus ja kartoitus eri menetelmin

- Kosteusvauriokartoitus

- Vesivahinkokartoitus

- Rakentamisaikainen kosteusmittaus

- Asuntokaupan yhteydessä suoritettava kosteuskartoitus

- Betonin päällystettävyysmittaukset

 

 

 

Kosteusmittausten suoritus ja varsinkin tulosten tulkinta on vaativaa asiantuntijatyötä, erityisesti niistä tehtävien oikeiden johtopäätösten ja mahdollisten jatkotoimenpidesuositusten takia.

Jotta itse mittausten suoritustapa ja tulosten tulkinta olisi oikea, mittaukset vaativat siten kosteusmittauksiin pätevöityneen ammattilaisen. Vaadi siis aina pätevä mittaaja.

 

 Menetelmät

Suhteellinen kosteus RH%

Rakenteista tehtävillä suhteellisen kosteudenmittauksilla, selvitetään rakenteen kosteusteknistä käyttäytymistä, kosteusmittaus tulosten perusteella voidaan päätellä, onko rakenteessa normaalista poikkeavaa kosteutta, ja ovatko kosteuspitoisuudet rakenteen toiminnan kannalta kriittisellä tasolla, jolloin rakenteen tai materiaalin vahingoittuminen on mahdollista.

 

Kosteuden aiheuttamia haittavaikutuksia materiaaleihin

- fysikaalinen turmeltuminen

- biologinen turmeltuminen, lahovauriot, mikrobivauriot

- sähkökemiallinen turmeltuminen

- kemiallinen turmeltuminen (VOC emissiot)

 

 

 

 

Kosteusvauriotapauksissa suhteellisen kosteudenmittauksella, saadaan selvitettyä rakenteen kosteusjakautuma, josta voidaan päätellä mistä kosteus on peräisin, ja mihin suuntaan kosteus rakenteessa liikkuu. Suhteellisen kosteudenmittauksella selvitetään vaurion laajuutta ja syytä.

Vesivahinkotapauksissa suhteellisen kosteusmittauksilla selvitetään, rakenteen todellinen kosteuspitoisuus, ja kuinka syvälle esim betonissa kosteus on edennyt, sillä selvitetään myös kuivaustarve ja tehdään päätös kuivauksen lopettamisesta.

Betonirakenteiden pinnoitettavuukelpoisuus ja pinnoitettavuuspäätös, tehdään suorittamalla suhteellisen kosteudenmittaus. Muut menetelmät esim pintakosteusmittari, eivät sovellu pinnoitettavuuskelpoisuuden määrittämiseen, eikä niitä sen takia siihen saa käyttää.

 

 

Pintakosteusmittaus

Pintakosteusmittarit tai paremminkin pintakosteudentunnistimet, soveltuvat tilanteeseen jossa rakenteista haetaan kosteuspoikkeamia verrattuna referenssialueisiin.

Pintakosteusmittarit soveltuvat siis ainoastaan vertailevaan havainnointiin, jossa haetaan rakenteista mahdollisesti kosteusvaurioituneita kohtia, todellisia kosteuspitoisuuslukemia niillä ei voi määrittää.Yleensä pintakosteudenosoittimilla tehtyjen määritysten perusteella ei pidä tehdä rakenteiden purku tai korjauspäätöksiä, vaan epäilyttävissä tapauksissa on käytettävä tarkempia mittaus/tutkimusmenetelmiä tai avattava rakennetta. Todellisten kosteuspitoisuuksien määrittämiseen pintakosteusmittarit/pintakosteudenosoittimet eivät sovellu.

 

Rakenteen todellinen kosteuspitoisuus,  määritellään tapauskohtaisesti muilla tarkemmilla menetelmillä.         

                                                                

Kuivatus/punnitusmenetelmä betonille kosteuspitoisuuden määritys painoprosentteina

Menetelmällä selvitetään materiaalin kosteuspitoisuus p%=painoprosentti, irroittamalla materiaalista näytepala, joka punnitaan ja kuivataan/punnitaan. Tietyn kaavan mukaan laskettuna, saadaan materiaalin todellinen kosteuspitoisuus selvitettyä.

 

Näytepalamittaus ("koeputkimenetelmä") betonille

Kun olosuhteet betonin suhteellisen kosteuden mittaukselle eivät ole oikeat, mm liian kylmä tai liian lämmin betoni, voidaan betonista irroittaa tietyn menetelmäkuvauksen mukaisesti murusia. jotka asetetaan koeputkeen yhdessä anturin kanssa. Menetelmän etuna on nopeus, tulos saadaan 5-10 tunnin kuluttua,  Ainetta rikkovana menetelmänä sen käyttö saattaa olla rajattua.

 

 

 

 

 

Puun "piikkimittaus"

Puun kosteusmittaus suoritetaan yleisimmin menetelmällä, jossa kosteusmittaus perustuu kahden puuhun lyötävän elektrodin konduktanssin mittaamiseen. Mittalaitteet antavat tuloksen painoprosentteina. Menetelmää käytetään mm, alaohjauspuiden "alajuoksujen" kosteuspitoisuuden määrittämiseen

 

 

 

 

 

 

Kosteusmittausten luotettavuus

Useat tahot kauppaavat kosteusmittaus palveluita, harvoin jos milloinkaan on kerrottu tai kerrotaan mitä luotettavuudella oikein tarkoitetaan ja mita kosteusmittauksen luotettavuus on.                                                                                                       

Kosteusmittausten luotettavuuteen vaikuttavat monet eri tekijät, mm mittalaitteen ominaisuudet, mittausmenetelmä, itse mittaajan tekemät  virheet, ympäristö. Kosteusmittausten luotettavuus riippuu mittaajan kyvystä ymmärtää                                        mittaustapahtumaan liittyvät virhelähteet ja tekijät.  Jos virhelähteitä ei huomioida mittaustulos on merkityksetön.

Mittaajamme osaavat huomioida kaikki luotettavuuteen vaikuttavat tekijät, siten voimme tarjota mahdollisimman virheetöntä kosteusmittausta ja ennenkaikkea oikeaa mittaustulosten tulkintaa.     

 

                   Tarjouspyyntö