Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Rakennusten ilmatiiveysmittaus

Ilmavuotoluvun mittaaminen ja lämpökamerakuvaus on yksi rakentamisvaiheen tärkeimpiä laadunvarmistusmittauksia.

 
Rakentamisen teknisen laadun todentamisessa ilmatiiveysmittaus ja lämpökuvaus ovat merkittävässä asemassa.
 
Uudiskohteissa lämpökuvauksella ja tiiveysmittauksella, voidaan varmentaa asennustyön huolellisuus ja laatu.
 
Peruskorjauskohteissa tiiveysmittauksella voidaan selvittää rakennuksen vaipan vuotokohdat ja ongelmien laajuus, jolloin korjaustoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein aikaa ja kustannuksia säästäen, myös peruskorjauskohteiden laadunvarmistukseen lämpökuvaus ja ilmatiiveysmittaus on erinomainen työkalu.
 
Rakennuksen vaipan ilmatiiveysmittaukset suoritetaan ja tulkitaan standardin SFS-EN 13829 asettamien vaatimusten mukaisesti.
 
Ilmatiiveysmittauksesta tilaaja saa selkeän raportin.
 
Suoritamme ilmatiiveysmittauksia/lämpökuvauksia yksityisille pientaloihin, sekä rakennusurakoitsijoille kerros/rivi ja toimistorakentamiseen              
 
 
Yleistä ilmatiiveysmittauksesta
 
Ilmatiiveysmittaus eli rakennuksen vaipan ilmavuotoluvun n50 määrityksellä tutkitaan rakennuksen tiiviyttä. Se osoittaa kuinka monta kertaa tunnissa talon tilavuuden verran ilmaa vuotaa rakennuksen vaipan läpi 50 Pascalin paine-erolla.Mitä pienempi n50 luku on sitä tiiviimpi talo.
 
Miksi tiiviys on tärkeää
 
Kun rakennuksen vaippa on mahdollisimman tiivis, sillä saavutetaan useita etuja.
 
- rakennuksen vaipan rakenteiden kosteusteknisen toiminnan varmistaminen, koska energiatehokkaamissa paremmin eristetyissä rakenteissa hallitsematon vuotoilma rakenteisiin, on riski kosteus ja homevaurioille, koska paksummissa eristevahvuuksissa lämpövuon pienetessä kosteuden aiheuttama vikasietoisuus pienenee.
 
- hallitsemattomalla vuotoilmalla on suuri merkitys rakennuksen energiatehokkuutteen, ja kokonaisenergian tarpeeseen.Hyvällä ilmatiiveydellä saavutetaan merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa.Esimerkiksi pientaloissa kokonaisenergiankulutuksen lisäys on jopa 5% jokaista n50-luvun kokonaisyksikön lisäystä kohti.
 
- sisäilmaston, sisäilman laadun sekä lämmitys ja ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kannalta tiiviys on tärkeää.
 
Lämpökuvaus ja pintalämpötilaindeksit ilmavuotoluvun määrityksen yhteydessä
 

Lämpökuvauksen tavoitteena on paikantaa lämmöneristyksen ja vaipan tiiveyteen liittyvät  puutteet ja viat, jotka myöhemmin voivat aiheuttaa jopa kosteus ja homevaurioita, ja jotka aiheuttavat asumisterveyden ja viihtyvyyden huonontumista, puhumattakaan energiankulutuksesta.

Lämpökuvauksen avulla mahdolliset vuotopaikat paikallistetaan ja ne päästään korjaamaan ennen pintamateriaalien asennusta, jolloin säästetään aikaa ja rahaa.

Lämpökuvaus tehdään kaksivaiheisena siinä vaiheessa kun rakennus on saatu ilmatiiviiksi, mutta seiniä ja kattopintarakenteita ei ole vielä asennettu, kuvaus tehdään 50 Pascalin alipaineessa.Lämpökuvaus tulokset raportoidaan ja siinä esitetään vähintään

 

- kuvaushetkellä vallinneet olosuhteet

- mitattu ilmavuotoluku 50 Pascalin alipaineessa

- lämpökamerakuvauksen tulokset ja lämpötilaindeksit ainakin seuraavien rakenteiden osalta

    - alapohjan ja ulkoseinän liittymät
    - välipohjan ja ulkoseinän liittymät
    - ulkoseinän ja yläpohjan liittymät
    - ikkunoiden ja ulkoseinän liittymät
    - yläpohjan läpi menevien läpivientien ja yläpohjan liittymät

    - ulko-ovien liittymät

    - korkeiden lasien (jos on) pintalämpötilat

⇒  lämpötilaindeksi TI lasketaan normaalipaineessa kuvatuista lämpökamerakuvista

 

TYYPILLISIÄ RAKENNUKSEN VAIPAN ILMAVUOTOLUKUJA

Kysy tarjous ilmatiiviysmittauksesta tarjouspyyntö